Rossica Olomucensia

Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii

                                 ISSN: 0139-9268 (print)
                                 ISSN: 1804-1434 (on-line)

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci.

U MK ČR byl časopis Rossica Olomucensia zaregistrován v r. 2008 (Reg. č. MK ČR 18418); vychází s periodicitou dvakrát ročně. Řada číslování ročníků (Vol.) navazuje na předchozí ročenku.

Časopis je zařazen v mezinárodních databázích ERIH+ a EBSCO.

Hlavní redaktor: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Výkonné redaktorky:
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (studia linguistica),
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (studia litteraria).

V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 21. 3. 17, vytvořeno: 18. 7. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: