Granty

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci (http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na
cizojazyčných katedrách FF UP
(www.ifit.upol.cz)
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. - garantka za sekci rusistiky

Česko-ruský, rusko-český slovník sportovní terminologie
2013 - 2014
PhDr. Milena Machalová - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2013_023)

Výzkum rusko-česko-slovenské frazeologické synonymie
2013 - 2014
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2013_054)

Současná ruská dramatická tvorba v kulturním a translatologickém kontextu
2013 - 2014
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP FF_2013_061

Současný ruský film v českých překladatelských interpretacích
2013
Mgr. Martina Pálušová - hlavní řešitelka
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2013_087)

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
2012 - 2013
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - hlavní řešitel
Studentská grantová soutěž FF UP (FF_2012_062)

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
2011 – 2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0291
doc. PhDr. Zdenka Vychodilová, CSc. - odborná garantka za katedru slavistiky

Kulturní kontexty písemnictví Rusi 13.-14. století
2009-2011

Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
Grantová agentura AV ČR (2009-2011, AV0/KJ) KJB801380901

Výzkum nové ruské slovní zásoby
2010

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
Studentská grantová soutěž FF UP (2010FF_2010_027)

Kognitivnaja kulturologia: cennostno- smyslovoe prostranstvo jazyka
2009 – 2010

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
Katedra slavistiky FF UP a Univerzita Belgorod – RF – Ministerstvo vzdělání a vědy RF

Rossica Olomucensia Vol. XLIX - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii Num. 2
2010

PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.
Rozvojový projekt 15/17 projekt 7c - Projekty na podporu excelence publikační činnosti Filozofické fakultě UP v roce 2010

Výrazová ekonomie současné ruštiny
2010

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Rozvojový projekt 15/17 projekt 7c - Projekty na podporu excelence publikační činnosti Filozofické fakultě UP v roce 2010

Rossica Olomucensia Vol. XLVIII - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii Num.1, 2
2009

PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.
Rozvojový projekt 15/67 projekt 7a – Projekt na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole.

Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou
2008

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Rozvojový projekt 6 – Podpora publikační činnosti na FF UP

Ruská anekdota – žánr, jazyk, text – syntéza
2008

PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.
Rozvojový projekt 2b –  Projekt na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole.

Současný ruský a český publikační styl (jazyk, text, diskurs)
2008

Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (roz. Pilátová)
Rozvojový projekt 2b –   Projekt na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole.

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 11. 3. 14, vytvořeno: 10. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: