POZOR!!! Předzápis předmětů SZZK a obhajob pro lednový termín!!!

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v lednovém termínu 2018, musí mít v ZS 2017/2018  zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30.11.2017 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat do vázané podoby DP.

Témata diplomových prací 2017/2018 zde.

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 18. 5. 2018 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci BP:
Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. Podklad pro zadání bakalářské práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat do vázané podoby BP.

Témata bakalářských prací 2017/2018 budou zveřejněna po 20. 2. 2017.

Pokyny ke zpracování a odevzdání závěrečných kvalifikačních prací na sekci rusistiky

  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia.
  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2017/2018.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 1. 11. 17, vytvořeno: 27. 8. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: