O sekci rusistiky

Sekce rusistiky

V současnosti má sekce rusistiky 10 přednášejících: 2 profesorky (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 profesora (v oboru ruská literatura), 1 docentku (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 docentku (v oboru ruská literatura), 2 odborné asistentky, 1 asistentku a 2 lektorky. Na zajištění výuky se podílejí i externí pracovníci.

 Sekce rusistiky katedry slavistiky má akreditovány následující obory:
- Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium.
- Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury. Bakalářské tříleté jednooborové studium.
- Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium.
- Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium.
- Ruština pro překladatele. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium. 

Kromě toho lze pokračovat ve studiu ruské filologie v rámci doktorských studijních programů – Ruský jazyk a Ruská literatura, resp. Srovnávací slovanská filologie.

Pro odbornou jazykovou přípravu byly vytvořeny dvě moderní specializované učebny. První učebna je koncipována jako multimediální, obraz i zvuk je přenášen jednak z počítače, jednak z videa a DVD. Druhá pro nácvik tlumočnických dovedností v kabinách s řídicím panelem učitele. Učebna je vybavena satelitním příjmem ruské televize a videoprojekcí.

Sekce rusistiky dále zajišťuje výuku ruštiny jako cizího jazyka pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Každý semestr se jedná přibližně o 100 studentů.

Složit zkoušku z ruského jazyka mají možnost i studenti doktorských programů z Univerzity Palackého.

Od r. 1968 vydává katedra ročenku ROSSICA OLOMUCENSIA, počet výtisků již dosáhl čísla 55. V ní publikují své příspěvky nejen členové katedry slavistiky, ale jsou v nich uveřejňovány i příspěvky z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů, které byly poprvé organizovány v r. 1976. Původně se jednalo o seminář pro učitele ruského jazyka, avšak po r. 1990 celá akce získala široký mezinárodní ohlas a do Olomouce se každé dva roky sjíždějí odborníci z řady zemí světa. Od r. 2008 v řadě Rossica Olomucensia je vydáván odborný recenzovaný časopis s názvem Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii (2x ročně). XXIV. Olomoucké dny rusistů proběnou v září r. 2017.

Přednášející vyvíjejí i bohatou publikační činnost v rámci domácích i zahraničních konferencí. Kromě individuálních monografií a statí, zahrnuje publikační činnost i řadu skript.

Kromě zahraničních konferencí vyjíždějí vyučující a studenti v rámci programů Erasmus+:
- anglický Durham,
- německý Greifswald,
- belgický Gent,
- bulharská Sofie,
- polský Krakov,
- polská Vroclav,
- slovenský Ružomberok,
- Kostromská státní univerzita N. A. Někrasova, RF,
- Tomská státní pedagogická univerzita v Tomsku, RF.
Meziuniverzitní smlouvy:
- Soukromá vysoká škola Něvský institut jazyka a kultury v Petrohradě, RF,
- Kostromská státní univerzita N. A. Někrasova, RF,
- Tomská státní pedagogická univerzita v Tomsku, RF.
AIA (ministerské stipendium):
- Institut A.S. Puškina - Moskva (měsíční jazykový kurz, semestrální pobyt).

Nahoru

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 7. 4. 17, vytvořeno: 10. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: