RUSISTIKA V PROMĚNÁCH ČASU

O historii rusistiky v Olomouci můžeme hovořit přibližně od poloviny 20. století, tj. v souvislosti s obnovením vysokého učení po 2. světové válce. Tehdy byla součástí katedry slavistiky. Statut samostatné katedry získala v r. 1966. V r. 1994 došlo ke spojení rusistiky s polonistikou a obnovení katedry slavistiky. V r. 2000 vznikla v rámci obnovené slavistiky i ukrajinistika.

Dějiny olomoucké rusistiky jsou spojeny s takovými jmény jako Bohuslav Ilek, Alexandr V. Isačenko, Rudolf Zimek, Antonín Václavík, Helena Křížková aj.

Výuka ruštiny na Univerzitě Palackého prošla za dobu svého trvání výraznými změnami. Do r. 1989 mělo vyučování ruštině jako cizímu jazyku v České republice v podstatě monopolní charakter. Na základních a středních školách byla výuka jazyka povinná, což garantovalo i značný zájem o odborné studium ruského jazyka na vysokých školách. Do r. 1990 se proto ruština v Olomouci vyučovala na dvou fakultách – filozofické a pedagogické.

V souvislosti se změnou politicko-ekonomické situace se vyučování ruštině jako cizímu jazyku dostalo na opačný konec žebříčku poptávky. Ruština zmizela z učebních plánů základních a středních škol; výuka pokračovala na bázi volitelných předmětů. Teprve ve 2. polovině 90. let 20. století lze hovořit o znovuoživení zájmu o studium ruštiny.

Na Pedagogické fakultě UP bylo odborné studium ruštiny ukončeno v r. 1990. Na Filozofické fakultě studovalo před r. 1990 každoročně přibližně 120-170 studentů, nejčastěji v kombinaci s českým jazykem, historií či geografií. V r. 1993 měla katedra rusistiky FF UP přibližně 80 studentů; v této době byla ruská filologie nejčastěji studována v kombinaci s anglickou a německou filologií. Do 1. ročníku nastupovalo v průměru 10-15 studentů. Kvantitativní změny ve vyučování ruštině provázely i změny kvalitativní.

Kromě potřeby stimulovat zájem absolventů středních škol o studium ruštiny bylo třeba reagovat na změněné potřeby trhu práce. Namísto učitelů vzrostla poptávka po překladatelích, tlumočnících a hospodářských pracovnících se znalostí ruštiny. Tyto okolnosti vedly v r. 1995 k akreditaci a otevření nového studijního oboru bakalářského stupně „Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“; o čtyři roky později bylo otevřeno navazující magisterské studium „Odborné ruštiny pro hospodářskou praxi“ a od roku 2009 byl otevřen studijní obor bakalářského stupně „Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury“. Od roku 2012 se navazující magisterské studium sjednotilo pod nově akreditovaným oborem „Ruská filologie“. Díky tomu má dnes rusistika přibližně 300 studentů.

Nahoru

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 10. 9. 12, vytvořeno: 10. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: